کمپ دیوید

کمپ دیوید، توطئه مشروعیت بخشیدن به تجاوزات اسرائیل
آثار قراردادهای کمپ دیوید و خیانت سادات بر انقلاب ایران
کمپ دیوید، یک بازی سیاسی برای ادامه تجاوز اسرائیل به مسلمین
عدم اهمال در پایان دادن به تجاوزات اسرائیل
صلح سادات و اسرائیل خیانت به اسلام و مسلمین
وابستگی سادات به دولت استعمارگر آمریکا
قطع رابطه با مصر به خاطر پیمان خائنانه با اسرائیل
قطع دست سادات خائن از کشور مصر
کمپ دیوید، موجب تفرقه مسلمین
اسرائیل دشمن اسلام است نه دشمن ایران
عدم وجود نقطه مثبت درطرح های آمریکا و صهیونیست
به رسمیت شناختن اسرائیل، یک فاجعه برای مسلمین
نتایج ذلت بار به رسمیت شناختن اسرائیل‌
تعزیت به جای تبریک
طرح اسارت بار کمپ دیوید، داغ ننگ و ذلت
توسل انقلابی نماهای خود فروخته به آمریکا و اسرائیل
همدستی دشمنان برای شکست فلسطین‌