بیداری مسلمین

از خواب سیصد ساله بیدار شوید
همه به هم بپیوندند
چه وقت می‌خواهند بیدار شوند؟!
تفرقه، عامل تمام بدبختی‌ها
باید منشا گرفتاری‌ها را به درستی ادراک کنند
از خواب غفلت برخیزید
رهایی از قدرت‌های شیطانی
از دولت‌ها مایوسم، ملت‌ها بیدار شوند
خودمان هم شخصیتی داریم!
سرنوشت را به دست خودشان بگیرند
تا کی نشسته‌اید که مقدرات شما را واشنگتن یا مسکو تعیین کنند؟
از قیام مردم ایران الگو بگیرید
اسلام را دریابید
رفع تهدیدات با اتحّاد ایمانی
توطئه‌ها را خنثی کنید
نمی‌گذارند دنیا آرام باشد