انقلاب اسلامی ایران

نهضت مقدس اسلامی باعث تحول در بین مردم
هدیه‌ی الهی
پیروزی مربوط به خدا بود
نهضت ایران، الگوی ملتهای مستضعف
پشت کردن بر آمال و روی آوردن به خدا
پیروزی با دست خالی
این نعمت بزرگ الهی را ارزان از دست ندهید
پیروزی ایمان بر کفر
نتیجه مقاومت هوشیارانه
طلوع فجر
مشکلات را با صبر انقلابی تحمل نماییم
رمز پیروزی انقلاب، اسلام بود
تحول حکومت از استبداد به مردمی
محاسبات غلط دشمنان
مقاومت دنباله هر انقلاب
تحلیل غلط درباره انقلاب اسلامی
مقاومت عامل بیداری عالم
نوید فتح مبین در سراسر جهان
ایران اسلامی پایدارتر از همیشه
پاداش ملت ایران، زیستن در کنار اولیاءالله
استقامت باعث جلوگیری از نابودی اسلام
پرتوش همه عالم را خواهد گرفت
درس مقاومت به جهانیان