ورزشکاران

الگوگیری ورزشکاران از شخصیت فراگیر حضرت علی (ع)
تقویت روح و جسم ورزشکاران به منظور هدایت و خدمت
محبت و مردانگی و پرهیز از اختلافات در بین ورزشکاران
تقویت یاد خدا و یاد مولا در ورزش
قرآن، سرلوحه ورزشکاران
توجه به تاثیر ورزش در نشاط و آمادگی برای دریافت تعلیمات معنوی
معرفی نهضت با آداب و اخلاق اسلامی به وسیله ورزشکاران
اتکا و توجه به قدرت لایزال حق تعالی در تقویت روح
دقت ورزشکاران به اصلاح حال خود در کنار تقویت جسم
فداکاری ائمه، سرمشق ورزشکاران
هوشیاری ورزشکاران نسبت به توطئه و عدم غفلت از مسائل اساسی
تقویت جسم و روح، دو وظیفه ورزشکاران
مایوس نشدن ورزشکاران از مسائل دلسرد کننده
سربلندی ورزشکاران در اخلاق و آداب انسانی
توجه ورزشکاران به اسلام
ذکر نام خدا و امیرالمومنین در پیروزی ها
تقویت جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی با رفتار اسلامی ورزشکاران
عرضه ارزش های اخلاقی ورزشکاران به ملت ها
عقل سالم در بدن سالم
حضور ورزشکاران در صحنه های انقلاب
صدور انقلاب در تمامی ابعاد آن
برجستگی ورزشکاران ایران قدیم در ذکر نام خدا و علی (ع)
تاثیرناپذیری ورزشکاران از تبلیغات سوء