سپاه و مسئولیت‌ها

استمرار پاسداری انقلاب
انتظار همراهی با اسلام
گمان پیروزی، سستی می آورد
به زانو درآوردن دشمن توسط سربازان و پاسداران
گرم نگه داشتن نهضت
حفظ کشور و احکام اسلام
برقراری امنیت در گنبد طاووس به دستان برادران پاسدار
هم قیام کردید و هم پاسداری کردید
جلوگیری پاسداران از توطئه های دشمن
انتظار اسلام، شکستن توطئه توطئه گران
تکلیف در حفظ و پاسداری کشور امام زمان (عج)
حفاظت پاسداران از جان شخصیت ها
قدردانی از پاسداری پاسداران
تاکید بر پاسداری حقیقی از اسلام
پاسداری از اسلام، بالاترین پاسداری
پاسداری از خود و جمهوری اسلامی
لزوم پاسداری از امنیت کشور
پاسداری به طرز انقلابی
حفاظت از پاسداری انقلاب
ضرورت حفظ اسلام
پاسداری از اسلام مهم تر از هر چیزی
حفظ اسلام شکست ندارد
حفظ کشور از این به بعد
تقدیر از پاسداران برای برقراری امنیت در شهرها
ضرورت حفظ چهره مکتب
پاسداران مشغول حفاطت انقلابی
تداوم تربیت پاسدار برای اسلام
پاسداری از نهضت
پاسداری از اسلام مسئولیتی بزرگ است
پاسداری از پاسداری
ادامه نهضت
برقراری امنیت توسط پاسدارها
حفظ مکتب با امر به معروف و نهی از منکر
همه قوا بر ضد آمریکا
ضرورت تشکیل و تجهیز ارتش بیست میلیونی
پاسداران خدمتگزار اسلامند
احتیاج به جوانان پاسدار برای مبارزه با آمریکا
حفظ وحدت و اسلامیت؛ سرلوحه فداکاری
آماده باش سپاه برای دفاع از کشور
خدمات پاسداران مایه افتخار است
قدردانی از خدمات فداکارانه سپاه
پاسداری از انقلاب خودجوش بود
خودجوشی برای خدمت به اسلام
رها نکردن نهضت در بین راه
ضرورت حفظ امانت جمهوری اسلامی
پاسداری از اسلام، بزرگترین نعمت
عهد الهی بستن پاسداران برای نابودی ظالمین
خدمت پاسداران مغتنم است
خدمت سپاه به کشور
مسئولیت مهم در پاسداری از اسلام
حفظ اسلام و انتقال به نسل آتیه
اجر الهی برای خدمت به اسلام
پاسدارها برای حفظ نظم در ایران
حفظ نظم کشور با پاسداران خودجوش
دفاع از اسلام تا آخرین نفر
لزوم حفظ وجاهت سپاه
بسیج پاسداران برای حفظ کشور
انتشارات سپاه، سازنده باشد
لزوم دفاع در برابر دشمنان
پاسداران حافظ نظم و آرامش ملت
جنگ برای پیشبرد اهداف اسلام
خدمت به جبهه های اسلام
مقصد حفظ اسلام و کشور
صرف نیروی جوانی پاسداران برای اسلام
حفظ اسلام
لرزانیدن قدرت ها
نصرت اسلام و کشور
حفاظت از جمهوری اسلامی
نیرومند کردن اسلام در جهان
تشکیل نیروهای سه گانه سپاه
دفاع از جبهه های مقدس، دفاع از اسلام
حفظ جمهوری اسلامی، یک فریضه
آرزوی موفقیت در پاسداری از اسلام
لزوم سازماندهی و تشکل مردم عراق
حفظ آمادگی دفاعی و ارتباط معنوی
پاسداران سپر حوادث کشور
ضرورت آموزش و سازماندهی ارتش بیست میلیونی
ضرورت تشکل بسیج ملی و جهانی