اسلام و ظلم ستیزی

مقاومت همیشگی اولاد حضرت زهرا س
خرج بودجه دولت و مملکت به عیاشی در فرنگ
تشیع در عین مقاومت، عادل است
پیاده کردن احکام اسلام به وسیله دولت موجب احقاق حق مستضعفین
مصادره بر خلاف موازین اسلام، ممنوع
اصلاح جامعه توسط انبیا
ظلم کردن و مورد ظلم واقع شدن هردو از عدم تزکیه است