ساده زیستی

گمان نکنید با چندین اتومبیل بیرون بیایید وجهه‌تان بزرگ می‌شود