دشمنی با اسلام ناب

تشیع اسلام راستین
آمریکا و فریب دادن شوروی
همکاری مصر و عراق برای تجاوز
مقابله با انقلاب اسلامی
آمریکا محرک عراق برای حمله به ایران
محو قرآن و استقلال
نابودی مسلمین ایران
رمز پیروزی انقلاب، اسلام بود
توطئه چینی برای سقوط اسلام
آمریکا محرک حزب بعث برای شروع جنگ
جنگ تحمیلی و منافع آمریکا
روی مغول را سفید کردند
مقابله با تحقق احکام اسلام
مقابله با قیام اسلامی
هجوم به ایران به جرم اسلامی بودن
تحریک آمریکا و ابرقدرتها در هجوم عراق
جلوگیری از نفوذ اسلام به سایر کشورها
حبس اسلام در ایران
ترس از اسلام
ما مدافع اسلام هستیم
مقابله با احیای سنت پیامبر(ص)
مقابله با آرمان الهی ایران
جلوگیری از گسترش اسلام