دفاع مقدس و اقشار مردم

حضور بانوان در جنگ
فعالیت ملت برای سقوط رژیم عراق
آموزش نظامی بچه ها
دلاوری جوانان در جنگ
تسلیت به خانواده ها در شهادت جوانان
اشتیاق پیرمردها
پشتیبانی زنان از رزمندگان
شوق مردان هشتاد ساله برای حضور در جنگ
پشتیبانی ملت از قوای مسلح
ایثار زنان در جنگ
همدلی در پشتیبانی از جنگ
نقش بازاریها در جنگ
حمایت مردم از قوای مسلح
همدلی دولت و ملت در جنگ
حضور عشایر در جبهه ها
کارشکنی معدودی از بازاریها
پشتیبانی بازار از دولت در جنگ
هشدار به بازار از تحلیل غیر واقعی از جنگ
پرهیز اقشار مختلف از تحلیل غیر واقعی از جنگ
ملت پشتیبان ارتش
نقش مستضعفین در جنگ
رهبر ما طفل دوازده ساله است
ایثار ملت در جنگ
شهادت، آرزوی پیرمردان
پشتیبانی زنان از قوای مسلح
حضور ملت در صحنه ها
پشتیبانی ملت از قوای مسلح و جنگ
ادای دین خوزستان
ایستادگی خوزستان در جنگ
تبریک به مردم خوزستان
روحیه عظیم مردم خوزستان و اهالی جنوب و غرب
رزمندگان از طبقه محرومند
خدمت محرومین در جنگ
حضور بی نظیر ملت در جنگ
پشتیبانی مردم در جنگ
شهادت زنان در دفاع
حضور زنان در صحنه دفاع
نقش ملت در تقویت روحیه رزمندگان
نقش کارگران در دفاع از کشور
جهاد کارگران و کشاورزان
زنان پشتوانه کشور و انقلاب
حضور مردم کوچه و بازار در جنگ
لزوم حمایت مردم از رزمندگان
خدمات پزشکان و پرستاران
ملت پشتوانه ارتش و سپاه
لزوم روحیه دادان به ارتش
همکاری ملت با دولت در جنگ
نقش نویسندگان و هنرمندان
پشتیبانی ملت از جنگ
نقش روشنفکران متعهد
همراهی ملت با مسئولان
انسجام و وحدت بین ملت و ارتش
تلاش زارعان برای استقلال کشور
حضور دانشگاهیان در جنگ
ضرورت کمک به جبهه ها
تقدیر از پزشکان و پرستاران
اشتیاق پیران برای حضور در جبهه
مقاومت مردم خوزستان در جنگ
تقدیر از محرومین خدمتگزار جبهه ها
ایستادگی جوانان در مقابل دشمن
حضور شهادت طلبانه ملت در جنگ
ایثار کودکان و نوجوانان
ادای دین ملت به کشور
فداکاری مردم در جبهه ها
فداکاری بانوان
ملت حامی قوای مسلح
پشتیبانی ملت از ارتش
ملت و تحمل رنج
عرق کارگران مثل قطره خون مجاهدان
ایثار نوجوانی در جنگ
زنان و پشتیبانی از جنگ
فداکاری جوانان در آغاز جنگ
تقدیر از ملت در جنگ
سلام بر عشایر دلیر
حضور جوانان در جبهه ها
احتیاج به جوانان در جبهه ها
وظیفه گویندگان و نویسندگان
ایمان و ایستادگی جوانان رزمنده
همه چیزشان را برای اسلام می دهند
کمکهای مالی مردم
اصرار بچه ها برای حضور در جنگ
حمایت مردم از رزمندگان
شهادت طلبی جوانان رزمنده
خدمات بازار به جبهه
توجه دادن بازاریان به دشمن
هشدار به بازاریان برای مبارزه با گرانفروشی با احتکار
حمایت اقتصادی از دولت در جنگ
حمایت بازاریها از دولت
خدمت به آوارگان وظیفه دولت و مردم
جانفشانی جوانان در جبهه ها
تحول معنوی جوانان
خیانت محتکران و گرانفروشان
کمک ملت به جبهه ها
تقدیر از فعالیت زنان در پشت جبهه
جانبازی جوانان در جبهه ها
لزوم تقدیر ملت از رزمندگان
لزوم پشتیبانی متقابل ملت و قوای مسلح
حضور محرومان در انقلاب و جنگ
ملت پشتیبان همیشگی حکومت مردمی
نقش جوانان در جنگ
عدم خستگی آحاد ملت از جنگ
خستگی از جنگ یعنی خستگی از اسلام
اشکال گیری بعضی آقایان از شرایط
خستگی مرفهین از جنگ
مردم، اداره کنندگان اصلی جنگ
فداکاری جوانان
روح بزرگ جوانان
شجاعت و شهامت جوانان
تشکر از فعالیت جوانان در جبهه
آرزوی سلامتی جوانان
ادای وظیفه ملت
خدمتگزاری بیشتر وزارت بهداری
مسئولیت جوانان در جنگ
اشتیاق جوانان برای حضور در جبهه
خدمت طبقات محروم در جنگ
سنگرهای جوانان رزمنده
نقش زنان در تربیت رزمندگان
حضور دانش آموزان در جبهه ها
درک جوانان از جنگ
شهدا از قشر محرومند
عدم حضور مرفهین در جنگ
خدمت زنان در پشت جبهه
نقش زنان در جنگ
لزوم پشتیبانی زنان از جبهه ها
تشکر از حضور و استقبال جوانان
توصیه به جوانان برای حضور در جبهه ها
نقش جوانان در دفاع
مخالفت مرفهین با جنگ
آمادگی ملت برای ادامه جنگ
حضور ملت در جنگ
ملت حامی حکومت
شناخت مقام ملت
مشارکت ملت در جنگ
احساس مسئولیت همگانی
سبقت ملت در کمک به جبهه
نقش بسیج مردمی در جنگ
پزشکان، مجاهدین راه خدا
پرهیز از مرفهین بی درد
هنر آفرینان مدرسه عشق و شهادت
تلاش کارگران صنعت نفت