حج و امت اسلامی

کوشش جهت رسیدن به اهداف عالیه اسلام
تبادل نظر و تفاهم برای حل مسایل مشکله مسلمین
همفکری و هم پیمانی در راه استقلال و ریشه کن کردن سرطان استعمار
لزوم صدور بیانیه های مستدل توسط دانشمندان برای بیداری ماتها
لزوم تبادل نظر در مسایل اساسی اسلام و مسایل خصوصی کشورهای اسلامی و گزارش آن
اهتمام به امر مسلمین، فلسفه بزرگ اجتماع عظیم حج
ایجاد تحکیم برادری بین مسلمین از مهمات فلسفه حج
کوشش در جهت ایجاد جبهه واحد مستضعفین
اعتصام به حبل الله، بیان هماهنگی جمیع مسلمین
مشورت و تبادل نظر برای رفع گرفتاری های اساسی و سیاسی اسلام و مسلمین
لزوم تجهیز همه مسلمین علیه اسرائیل
اجتناب کشورهای مسلمان از بندگی و بردگی غیر از خداوند
بستن پیمان اتحاد در مقابل جنود شرک
قیام همگانی در مقابل قدرتهای شیطانی با اتحتد و همبستگی
توصیه به زائران خانه خدا در کورد اسرائیل و آمریکا
توجه مسلمین به خیانت سرسپردگان آمریکا به اسلام
استفاده استعمارگران از ملی گرایی و طایفه گرایی برای ایجاد اختلاف بین مسلمین
ایجاد اختلاف بین اهل سنت و شیعیان، خطرناکتر از ملی گرایی
اتحاد بین مسلمین در سایه تکیه بر فرهنگ اسلام و مباره با غربزدگی
اطلاع رسانی مشکلات یک سال گذشته بلاد اسلامی و رفع آنها
لزوم تشرف عالمان و اصحاب تفکر در اجتماع عظیم حج
حج اجتماعی عظیم و بدون خرج و مزاحمت برای دولتها
افشاگری نسبت به تفرقه افکنی کشورهای غارتگر میان جوامع مسلمین
سران کشورهای اسلامی، منشا عدم اتحاد بین مسلمین
لزوم توجه دادن مسلمین به جهات سیاسی توسط علمای اعلام و خطبا
کوشیدن در جهت ایجاد وحدت کلمه میان حجاج
قطع کردن دست شیاطین از کعبه با اعتصام به حبل الله
اتحاد بین مسلمین، حجی که خداوند و اسلام خواسته است
بررسی مشکلات یک ساله مسلمین و رفع آنها در اجتماع سالیانه حج
خارج نبودن حج از جهات سیاسی و قیام ناس
رسیدن به وحدت با دعوت دامنه دار
فراخوانی به حج با تاسی از پیامبر اکرم (ص)
برائت از مشرکان
بررسی راه های اتحاد جهت جلوگیری از تسلط قدرتهای جهانخوار بر کشورهای اسلامی
چاره اندیشی در برابر اختلاف انگیزی قدرتهای جهانخوار بین صفوف مسلمین
اجتناب از ایجاد تفرقه در جوار خانه خدا
فرقه زدایی با درنظر نگرفتن رنگ و ملیت و ..
چاره اساسی در سایه وحدت همه مسلمین
توجه دادن مسلمین به پرهیز از اختلاف و تفرقه افکنان
لزوم چاره اندیشی در برابر توطئه های دشمنان مشترک مسلمانان و مظلومان
نصرت الهی در سایه توحید کلمه و دوری از تفرقه
احتراز از پیروی آخوندهای جیره خوار تفرقه افکن
پرهیز از غرور و عجب ملت انقلابی ایران و تواضع در برابر دیگر مسلمین
جمهوری اسلامی پشتیبان همه ملت های اسلامی در برابر متجاوزان
لزوم تربیت، کنترل و اصلاح سران خود فروخته برخی کشورها توسط مسلمین
لزوم توجه مسلمین و آشکارسازی تنفر خود نسبت به نجات فلسطین از دست اسرائیل غاصب
حج فرصتی مغتنم برای ارتباط روحانیون با اندیشمندان سایر کشورهای اسلامی و انجام تبادل نظر
اهمیت نقش علما در قبال خروج مسلمین از سیطره قدرت حکومتهای جور