امام موسی صدر

موجب نگرانی است
معمایی مرموز
مورد علاقه من
به ما لطمه وارد کرد
مبارزه با اسرائیل را ادامه دهد
ما نگران هستیم
معمای لاینحل
من او را بزرگ کرده‌ام
نماز در قدس با او