ابوالحسن بنی صدر

نپذیرفتن برخی تهمت‌ها پیش از ریاست جمهوری بنی صدر
حکم انتصاب به سمت وزیر اقتصاد و سرپرستی وزارت امور خارجه
تذکر امام در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری
حکم تنفیذ ریاست جمهوری
حکم انتصاب به فرماندهی کل قوا
پیام به مناسبت نجات از سانحه هوایی
در مقایسه رئیس جمهور اسلامی با نظام شاهنشاهی
تاکید بر جایگاه قانونی و ممنوعیت سخنرانی تا پایان جنگ
از خود مردم بودن رئیس جمهور
غلط میکنی قانون را قبول نداری
اختار شدیداللحن به قانونشکنان
تهدید به برخوردی مثل برخورد با شاه
حکم عزل بنی صدر از فرماندهی نیروهای مسلح
رئیس جمهور ریاست جمهوریش را بکند
عهد شکنی و حکمیت
نصیحت کردن امام در ماجرای ائتلاف با جبهه ملی
افشای اتحاد با منافقان و گروهکهای ضد انقلاب
منافقین طرفداران پرو پاقرص بنی صدر
عدم آگاهی از قدرت اسلام و وفاداری مردم به نظام
حکم عزل از ریاست جمهوری
می خواست مرا دیکتاتور کند
اذعان به اشتباه بودن انتخاب بنی صدر
نصیحتی در مورد جدا شدن از منافقین
تبرئه سید احمد خمینی از طرفداری از بنی صدر
اقرار به رای ندادن به بنی صدر در نامه به آیت الله منتظری