نقش مردم در کلام امام

امادگی خدمت به اسلام
دفاع از اسلام