بیست و دوم بهمن 1357

خورشید درخشان 22 بهمن به نصف النهار آمال و آرمانهای بزرگ اسلامی نزدیک می‌شود
امروز ایران اسلامی پایدار تر از همیشه
مردم دشمنان انقلاب را شگفت زده کردند