وابستگی

بهترین نوکر شرق و غرب
باید خودمان را پیروز ندانیم!
وابستگی مغزی، بدترین وابستگی!
اساس حکومت شاه بر وابستگی
ضرورت و اولویت داشتن خودکفا شدن در همه امور
وابستگی اقتصادی، ریشه دیگر وابستگی‌ها
معنای استقلال
کمک به انقلاب فرهنگی