دانش آموزان و دانشجویان

حفظ شعائر اسلامی در دانشگاه ها
مخالفت دانشجویان با طرح های مخالف مذهب و ملت
پرهیز دانشجویان از مخالفت های بی اساس
همراهی دانشجویان و دانش آموزان با قیام مردم
پیروی دانش آموزان و دانشجویان از احکام اسلام
هوشیاری و شناخت عوامل نفاق به وسیله دانشجویان
تجهیز به علم و تقوا و شعور انقلابی - اسلامی
وحدت کلمه رمز پیروزی
بیداری و دفاع از حقوق خود
فرهنگ استقلالی،فرهنگ استعماری
معلومات همراه با مهار نفسی و امانتداری
رمز پیروزی در اتحاد گروه های دانشجویی
آلت دست واقع نشدن دانشجویان
تداوم انقلاب با حفظ وحدت در میان دانشجویان و دانش آموزان
حمایت از حرکت انقلابی دانشجویان
توصیه به خودیابی دانشجویان
توصیه به دانشجویان بر حفظ کتاب های شهید مطهری
حضور دانشگاهی ها و دانشجویان در سنگر مساجد
تلاش در جهت تقویت ایمان
طی کردن دانشجویان در راه انبیا
اصلاح مملکت در گرو اصلاح معلم و دانشجو
دانشجویان ادامه دهنده نهضت و ادامه دهنده راه انبیا الهی
شناسایی عوامل فساد به وسیله دانش آموزان و دانشجویان در مراکز آموزشی
مراقبت دانش آموزان در برابر نفوذ منافقین در مراکز آموزشی
نقش وحدت دانش آموزان در سازندگی کشور
هوشیاری و جلوگیری از شکل گیری انحرافات
جلوگیری از انحراف در مراکز تعلیم و تربیت به وسیله دانشگاهیان
کسب علوم و فنون دانشجویان در جهت اعتلای کشور
حضور دانشجو در عرصه های مختلف انقلاب
هوشیاری دانشجویان انقلابی در مقابل نفوذ خط انحرافی در مراکز آموزشی