دولت و اقتصاد

خطر تصویب نامه برای به هم زدن اقتصاد مملکت
فرو ریختن پایه های اقتصادی مملکت
به خطر افتادن اقتصاد
اجحاف و خرج تراشی
اجانب مخالف آبادی مملکت
وضعیت بد اقتصادی ایران
نبود نیازمندی های اولیه زندگی
گرسنگی و توسری در «مملکت مترقی»
محتاج بودن دولت به خارج در هر موردی
سفرهای متعدد از پول دولت و ملت بیچاره
گرسنگی مردم بیچاره و توجه نکردن دولت و حکومت پهلوی
فروختن استقلال کشور در قبال دریافت وام
پیامدهای منفی قرضه دلار
فکری باید به حال این دولت و مملکت کرد
رنج کشیدن از وضع موجود
افزایش فقر و بیچارگی ملت
خرج بودجه دولت و مملکت به عیاشی در فرنگ
تشریفات جشن شاهنشاهی علی رغم گرفتاری و مصیبت مردم
ساقط شدن اقتصاد کشور
تعدیل ثروت، صلاح جامعه
ضبط ثروت های به ناحق تصرف شده
انتقال ثروت های مملکت به بانک های خارجی
صنعت ملی و مستقل که در اقتصاد مملکت ادغام شده باشد
استفاده از بهره نفتی
بیرون بردن ارزهای ملت از کشور
اجرای عدالت اجتماعی
عوض شدن اوضاع اقتصادی
توسعه مونتاژ و وابسته کردن دولت به اجنبی
حکومت اسلامی یعنی قطع غارت و دزدی
ملت جلوی فرار غارتگران را بگیرند
از بین رفتن اقتصاد و صنعت و کشاورزی در زمان شاه
عدم باز پس دادن املاک گرفته شده از گردن کلفت ها
جمع کردن منافع این مملکت در بانک های خارج
رفتار عادلانه با ارامنه
منابع زیرزمینی تابع سیاست اقتصادی
لزوم تحویل سپرده های شاه توسط بانک های خارجی
فساد و ویرانی دولت به اسم اصلاح و ترقی
انبار کردن مال دولت در بانک های خارجه
بردن همه چیز دولت
به هم ریختگی اقتصاد
تبدیل دولت ایران به بازاری برای سایر کشورها
ضرورت دولت برای مصادره اموال اختلاس گران
ملی شدن اموال مصادره ای توسط دولت و اعطای آن به مستمندان
بردن ذخایر دولت و گذاشتن آن در بانک ها
ماموریت در خراب کردن اقتصاد
عقب ماندگی اقتصاد به مقدار زیاد
احقاق حقوق اقتصادی مستمندان
پیاده کردن احکام اسلام به وسیله دولت موجب احقاق حق مستضعفین
از بین بردن تمامی اقتصاد مملکت به دست شاه و پدرش
توجه دولت به کارمندان و کارگران و مستضعفین
قرض صدها میلیون دلار از بانک های مختلف
خالی کردن بانک ها توسط شاه و بستگان آن
محرومیت های دولت در عصر پهلوی
وجود پولهای ما در بانک های خارجی به اسم او و اتباع و عشیره اش
جمع کردن جواهرات توسط شاه و بیرون کردن آن از کشور
اقتصاد ناسالم در مملکت
ترجیح ندادن طبقه ای بر طبقه دیگر
تحقق اسلام واقعی، موجب سعادت و رفاه اقشار
گرفتاری های دولت ما ثمره رژیم سابق است نه انقلاب
دزدیهایشان را کردند و رفتند و قرض ها را به بانک ها گذاشتند
رفاه مستضعفین یکی از مقاصد اسلام
لزوم مصادره ثروت های نامشروع
به جیب زدن پول های دولت
به جیب زدن منفعت ها و خرابه گذاشتن یک مملکت
راه جلب نظر مردم برای پرداخت مالیات به دولت
همگانی ملت و دولت
عملکرد اقتصادی ناصواب و عملکرد صحیح ماموران مالیات
اقتصاد کشور بسته به کار کارگرها و کشاورزها
ایجاد عدالت اجتماعی از سوی دولت
برهم زدن اقتصاد توسط شاه
خراب کردن به اسم آباد کردن
ایجاد فاصله بین فقیر و غنی نه منطقی است نه انصاف
ورشکسته کردن اقتصاد ما
عقب ماندگی فرهنگ و سالم نبودن اقتصاد
برنامه دولت، رفتار عدالت گونه با همه اقشار
درست شدن اقتصاد مملکت به اقتصاد صحیح
برنامه اسلام و دولت اسلامی، برادری و برابری
شروع اصلاحات از روستاها
در هم بودن وضعیت اقتصاد کشور پس از رفتن خراب کارها
از بین بردن اقتصاد ایران
عدم رشد انسانی و اقتصادی مملکت
ورشکستگی اقتصاد ما در حال حاضر
خرابی همه چیز از جمله اقتصاد
تحویل یک مملکت خراب (سالم نبودن اقتصاد و جهات دیگرش)
توجه اقتصادی به مستضعفین
عقب نگه داشتن دولت ایران با نام اصلاحات
عقب ماندگی اقتصاد
رعایت حدود اسلام در مورد مصادره و مشروعیت مالکیت
مصادره طبق موازین
فقط اموال غیر مشروع مصادره شود
وقت لازم داشتن برای درست شدن اقتصاد مملکت
پر کردن بانک های خارج با اموال مملکتی
اعطای حقوق اقلیت ها بر اساس قوانین
حاکم دولت حق ندارد به یک منطقه توجه بیشتری بکند
زحمات انبیا برای اجرای عدالت اجتماعی
خودکفایی در اقتصاد
مصادره بر اساس موازین شرع
اگر وابستگی اقتصادی داشته باشیم وابستگی های دیگر پیدا می کنیم
عنایت داشتن دولت به زاغه نشینان موجب خوشحالی است
مصادره توسط مسئول زیربط
مصادره با حکم شرع
مصادره بر خلاف موازین اسلام، ممنوع
تبلیغات در جهت وابسته کردن دولت ایران
بردن درآمدهای اقتصادی این کشور توسط شاه و وابستگان
قیام به قسط
اصلاح جامعه توسط انبیا
قوی بودن و وابسته نبودن دولت از لحاظ حیث اقتصادی
مجاز بودن مصادره فقط پس از ثبوت دقیق حکم از نظر شرع
نظارت دولت و قوه قضاییه بر مصادره ها
مصادره دولت برای اموال قاچاقچیان
عدم مشروعیت مصادره قبل از قطعیت حکم
حفظ اموالی که در معرض خطر است
بسط عدالت اجتماعی و جلوگیری از ظلم و جور
کوشش دولت برای رفاه طبقات محروم
تحول درونی دولت ایران و جان فشانی برای اسلام
حل مشکل گرانی به وسیله دولت
وابستگی اقتصاد و تسلیم همه جانبه ایران به آمریکا
رسیدگی دولت به وضعیت روستاییان
برنامه ریزی مناسب دولت برای رفاه عامه مردم
حرکت چرخ های اقتصادی با فکر و تلاش
موارد مصرف اموال اقتصادی در اختیار فقیه