انجمن‌های اسلامی

از انجمن‌اسلامی میخواهم عناصر مرموز در بینشان را شناسایی کنند
انجمن اسلامی باید قرآن و سنت را معرفی کند
اول اسلام را بشناسید بعد مشغول فعالیت شوید
هوشیار و مراقب نفوذ منحرفین و معاندین در انجمن‌اسلامی باشید
چه بسا افرادی از شما که بیشتر ادعای مسلمانی کنند ولی رویّه‌شان غیرِ اسلامیست
چند سفارش مهم به انجمن اسلامی
آقایانِ انجمن اسلامی با لفظِ "اسلامی" خودشان را گول نزنند
خودتان را متناسب با اسم تشکلتان "اسلامی" کنید
شمایی که انجمن اسلامی دارید اول باید خودتان را "اسلامی" کنید
شما متعهدید که "اسلامی" باشید!
سیلی خوردگان از اسلام می‌خواهند درانجمن‌اسلامی نفوذ کنند
باید افرادتان را شناسایی و انقلابی بودنشان را بررسی کنید
دو نفر هم در این انجمن ها منحرف باشد، میتوانند به انحراف بکشند
مکرر به من گفته‌اند در انجمن‌اسلامی کسانی هستند که اسلامی نیستند
مراقب باشید کسانی که به اسلام اعتقاد ندارند وارد نشوند
اگربه تمام اصول اسلام معتقد نباشید نمی‌توانید انجمن‌اسلامی باشید
هم عقاید اسلامی صحیح داشته باشید هم اخلاق اسلامی
عقاید و اخلاق و اعمالتان را با اسلام تطبیق دهید
شما که انجمن اسلامی تشکیل می دهید باید الگو باشید
این اسمی که روی خودشان گذاشته‌اند برایشان تعهدآورست
توصیه ای به انجمن های اسلامی
تشکیل انجمن اسلامی توسط مردم خودجوش بود نه برنامه ریزی شده
تشکیل انجمن اسلامی بدون برنامه ریزی قبلی و توسط خود مردم
دشمنان درصدد نفوذ در انجمن اسلامی
کسانی که وارد انجمن‌اسلامی می‌شوند سابقه انقلابی‌شان بررسی شود
مبادا اشخاصی انجمن اسلامی را به تباهی بکشند
انجمن اسلامی نباید به غیر انقلابی ها اطمینان کند
مبادا از انجمن اسلامی چیزی واقع بشود که خلاف مقاصد اسلام باشد
وظیفه انجمن اسلامی ارشاد کردن است نه به دست گرفتن قدرت!
در انجمن‌اسلامی طوری نشود که به غرب و شرق گرایش پیدا کنند
دشمنان امروز با اسم اسلام به اسلام ضربه می زنند. مراقب باشید
سلام بر جوانان دانشجوی انجمن اسلامی در امریکا و کانادا
مراقب نفوذی‌ها در بینتان باشید/ "ارشاد" وظیفه شماست
نگذارید انجمن اسلامی منحرف و بدنام شود!
انجمنی که افراد صالح را طرد و افراد منحرف را بپذیرد اسلامی نیست
آیا این فردی که به اسم "انجمن اسلامی" آمده به اسلام تعهد دارد؟