تهذیب

استقلال وسیله است نه هدف
رفاه مستضعفین یکی از مقاصد اسلام
تلاش در جهت تقویت ایمان
کوشش انبیا در مسیر هدایت انسانها
ظلم کردن و مورد ظلم واقع شدن هردو از عدم تزکیه است