ظلم

مقاومت همیشگی اولاد حضرت زهرا س
هر چه ظلم بیشتر، مقاومت بیشتر
ملت ایران ، ملت مقاوم و هوشیار
طرفداری از مظلوم
تشیع مظهر مقاومت
تشیع در عین مقاومت، عادل است
راه جلب نظر مردم برای پرداخت مالیات به دولت
مصادره با حکم شرع
مصادره بر خلاف موازین اسلام، ممنوع