دشمن

آمریکا محرک عراق برای حمله به ایران
شایعات گروهکهای منحرف
نابودی مسلمین ایران
کارشکنی قلم به دستان
توطئه چینی برای سقوط اسلام
آمریکا محرک حزب بعث برای شروع جنگ
جنگ تحمیلی و منافع آمریکا
تخریب روحیه مردم
تحریک آمریکا و ابرقدرتها در هجوم عراق
دشمنی با اسرائیل
عدم کارایی اختلافات
جلوگیری از نفوذ اسلام به سایر کشورها
مقابله با احیای سنت پیامبر(ص)
مقابله با آرمان الهی ایران
جلوگیری از گسترش اسلام