رئیس جمهور

بعد از انتخابات عقب نکشید
مادام که در خدمت مردم هستیم، آسیبی به جمهوری اسلامی وارد نمی‌شود