سران کشورهای اسلامی

اختلافات سران کشورهای اسلامی، عامل مشکل فلسطین
عدم اتکا به اسلام، موجب بروز مصایب
مزدوری بعضی از سران
اسرائیل، مصیبت بزرگ مسلمین
مشکل مسلمین، حکومت‌های مسلمین است
مدعیان دروغین طرفداری از اسلام و مسلمین
سازش نکردن با هیچ یک از ابرقدرت ها
انحراف اذهان از دشمن اصلی
سکوت دولت های منطقه در قبال جنایات اسرائیل
شکایت از سران حکومت های اسلامی
حب نفس، اساس گرفتاری های بشر
قابل اعتماد نبودن آمریکا و اسرائیل
سکوت مسلمین در مقابل ظلم
پاداش مصر به خاطر بوسیدن دست آمریکا
رابطه گرم آل سعود و اسرائیل و قطع رابطه با ایران