هماهنگی با تبلیغات خارجی

سخنرانی در جمع هیاتهای بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها (پاکسازی ادارات)
صبح ۱۴ شهریور ۱۳۶۱/ ۱۶ ذی القعده ۱۴۰۲
تبلیغات ضد انقلاب داخلی,
هماهنگی با تبلیغات خارجی

چنانچه می‌بینید که ما الآن مبتلا هستیم به جنگ و مبتلا هستیم به آن چیزهایی که، تبلیغاتی که در خارج بر ضد ما می‌شود؛ شما می‌بینید چقدر تبلیغ! من گمان ندارم که یکی از این رسانه‌های گروهی با جمهوری اسلامی بخواهد به انصاف عمل کند. طرفداری را من نمی‌گویم، بخواهد به انصاف عمل کند، بخواهد چیزی که می‌گوید، از روی انصاف باشد؛ مثلًا، می‌بینید که یکی از رسانه‌های گروهی که چند شب پیش از این، دو- سه شب پیش از این بود، می‌گفت که عراق هم خیلی آدم کشته، ایران هم کشته، لکن ما راجع به عراق مستند نداریم، راجع به ایران مستند داریم، استناد داریم به چیزی. او چی است؟
آن یک چیزی است که منافقین در خارج منتشر کرده‌اند؛ مستند یک رادیویی. نه اینکه نمی‌فهمند، می‌فهمند، می‌خواهند یک چیزی بگویند، به خیال خودشان یک بهانه‌ای دست بدهند، و الّا آنها می‌فهمند که این منافقینی که در خارج هستند و آن اشخاصی که حالا با هم جمع شده‌اند و تو سر هم می‌زنند و همه موافق با این هستند که اسلام نباشد، اینها می‌گویند که ما از آنها شنیدیم، چون از آنها شنیدیم، پس مستند است.