تشبث به هر نوع دروغ و تهمت

حکم و تنفیذ ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای‌
۱۳ شهریور ۱۳۶۴/ ۱۸ ذی الحجه ۱۴۰۵
تبلیغات ضد انقلاب داخلی,
تشبث به هر نوع دروغ و تهمت

از همه بدتر و بالاتر تبلیغات دامنه‌دار از اول انقلاب تا امروز است، که برای تضعیف روحیه ملت مقاوم و رزمندگان عزیز به هر نوع دروغ و تهمتی متشبث شدند، ولی بحمد الله نه تنها هیچ یک از تیرهای آنان به هدف نرسید، که نتیجه معکوس داد.