وسایل ارتباط جمعی برای پرورش و آموزش

سخنرانی در جمع مدیران دبیرستانهای قم (کمبود نیروی انسانی متعهد)
۱۵ فروردین ۱۳۵۸/ ۶ جمادی الاول ۱۳۹۹
مطبوعات و رسانه‌ها,
وسایل ارتباط جمعی برای پرورش و آموزش

سینما؛ سینما یک جایی است که برای آموزش است، برای پرورش است [یا] رادیو- تلویزیون؛ همه اینها تا وقتی که رسید اینجا، به دست اینهایی که مامور بودند از طرف غیر که وطن را به این حال درآورند و «ماموریت برای وطن» داشتند، اینها را منقلب کردند به یک چیزی که بر خلاف بود. حالا از این به بعد باید همه اینها یک دستگاه پرورش باشد، یک دستگاه آموزش باشد. رادیو همین طور، تلویزیون همین طور، تئاتر همین طور، همه اینها.
اسلام با خود اینها مخالف نیست؛ اسلام می‌خواهد اینها را مهذب کند یعنی در خدمت اسلام، در خدمت تربیت جوانها قرار بدهد.