رسانه های مهذب شده در خدمت تربیت جوانها

سخنرانی در جمع مدیران دبیرستانهای قم (کمبود نیروی انسانی متعهد)
۱۵ فروردین ۱۳۵۸/ ۶ جمادی الاول ۱۳۹۹
مطبوعات و رسانه‌ها,
رسانه های مهذب شده در خدمت تربیت جوانها

اسلام با خود اینها مخالف نیست؛ اسلام می‌خواهد اینها را مهذب کند یعنی در خدمت اسلام، در خدمت تربیت جوانها قرار بدهد.