خدمت به ملت

سخنرانی در جمع بانوان شاغل در موسسه کیهان (آزادی و حدود آن)
۸ خرداد ۱۳۵۸/ ۳ رجب ۱۳۹۹
مطبوعات و رسانه‌ها,
خدمت به ملت

مطبوعات و کلیه [نشریاتی‌] که در یک کشوری هست به خدمت ملت باید باشد، برای یک ملتی باید آموزنده باشد، مسیر ملت را باید روشن کند؛ نه اینکه بر خلاف مسیر ملت عمل بکند. هرجا و هر روزنامه‌ای، هر مطبوعاتی، و هر چه که از این رسانه‌های- به اصطلاح- تبلیغاتی هست، همه اینها باید مسیرشان همان مسیر ملت باشد و تخلف از این نکنند. این، هم بر صلاح خودشان است، هم بر صلاح کشور است، و هم موافق با قوانین موضوعه در یک کشور.