وسایل ارتباط جمعی در خدمت رشد انسانها

سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان مجله «خواندنیها»؛ (وظیفه خطیر رسانه‌ها)
۱۶ تیر ۱۳۵۸/ ۱۲ شعبان ۱۳۹۹ «۱»
مطبوعات و رسانه‌ها,
وسایل ارتباط جمعی در خدمت رشد انسانها

آنکه در یک موقعی از همه خیانتها بالاتر است این است که نیروی انسانی ما را عقب بزنند و نگذارد درست بشود، آنکه از همه خدمتها بالاتر است این است که نیروی انسانی ما را رشد بدهد و این به عهده مطبوعات است؛ مجله‌هاست؛ رادیو تلویزیون است؛ سینماهاست؛ تئاترهاست. اینها می‌توانند نیروی انسانی ما را تقویت کنند، و تربیت صحیح بکنند و خدمتشان ارزشمند باشد.