مربی جامعه

سخنرانی در جمع کارکنان موسسه «اطلاعات»؛ (رسالت مطبوعات در نظام اسلامی)
بعد از ظهر ۵ شهریور ۱۳۵۹/ ۱۶ شوال ۱۴۰۰ «۱»
مطبوعات و رسانه‌ها,
مربی جامعه

اگر مطبوعات متحوّل بشود- و ان شاء الله، می‌شود و شده است- متحول بشود به یک مراکزی که بخواهند تقوا را در جامعه منتشر کنند، وقتی جوانها و بچه‌های تازه‌رس ما وارد می‌شوند در میدان فعالیت اجتماعی، بروند دنبال روزنامه، روزنامه مربّی باشد، گوش کنند به رادیو، رادیو مربّی باشد، نگاه کنند به تلویزیون، تلویزیون مربّی باشد، نگاه کنند به مجلات، مجلات، مجلاتی باشد که تربیت بکند، این جوان وقتی که به هر جا توجه کرد، دید که گوش و چشمش پر شده از تربیت، این طور بار می‌آید. اگر رها بشود، هرزه بار می‌آید. اگر بِکشندش در طرف فساد، می‌رود آن طرف و اگر بکشندش در طرف صلاح، می‌آید این طرف.