انحراف جامعه حاصل انحراف رادیو و تلویزیون

سخنرانی در جمع کارکنان پخش رادیو (نقش رادیو و تلویزیون در جامعه)
۱۷ شهریور ۱۳۵۸/ ۱۶ شوال ۱۳۹۹ «۱»
مطبوعات و رسانه‌ها,
انحراف جامعه حاصل انحراف رادیو و تلویزیون

ما اگر این دستگاه که باید یک دستگاه آموزنده باشد، یک دستگاهی باشد که آن تباهیها، چیزهایی که جوانهای ما را به تباهی کشید و می‌کشد، حذف بشود و به جای آن آموزندگی باشد؛ امور اخلاقی باشد؛ امور فرهنگی باشد؛ چیزهایی که به درد جوانهای ما می‌خورد و جوانهای ما را تربیت می‌کند. این باید یک همچو عضو حساس، و یک همچو آلتی که همه جا و در همه قشرها این پا دارد، همه جا هست، حاضر است همه جا، الآن اینجا هست، اگر فردا هم مثلًا رادیو- تلویزیون این حرفها را بگوید، همه جا می‌شنوند، یک مطلبی است همه جایی، این اگر آموزنده باشد، برای همه ملت آموزندگی دارد و اگر خدای نخواسته انحراف داشته باشد، همه ملت را به انحراف می‌کشد.