حساس ترین دستگاه

سخنرانی در جمع کارکنان صدا و سیما (مقابله با توطئه‌ها)
۲۹ مهر ۱۳۵۸/ ۲۹ ذی القعده ۱۳۹۹
مطبوعات و رسانه‌ها,
حساس ترین دستگاه

من کراراً به آقایانی که از رادیو- تلویزیون اینجا آمده‌اند تذکر دادم که این دستگاهی که شماها اداره می‌کنید؛ حساسترین دستگاهی است که در این کشور است. سایر رسانه‌ها از قبیل مطبوعات و اینها موثرند، لکن در یک قشر خاصی. اولًا، تیراژشان آن قدر زیاد نیست که به همه کشور و به همه افراد برسد. و ثانیاً، بسیاری از افراد کشور ما هستند که سواد ندارند تا بتوانند استفاده کنند. لکن و از آن طرف، تا آمده است که روزنامه‌ها به دست اشخاصی که دور هستند برسد، باز دو سه روزی، یک دو روزی، طول می‌کشد. اما رادیو یک دستگاهی است که همه قشرهای ملت و همه افراد- چه با سواد و چه بیسواد- از آن استفاده می‌کنند.