خدمت بزرگ به کشور

سخنرانی در جمع کارکنان صدا و سیما (مقابله با توطئه‌ها)
۲۹ مهر ۱۳۵۸/ ۲۹ ذی القعده ۱۳۹۹
مطبوعات و رسانه‌ها,
خدمت بزرگ به کشور

اگر یک دستگاهی باشد که آموزنده باشد، دستگاهی باشد که تربیت‌کننده باشد، مسائل کشور را به آن طوری که هست طرح کند، مشکلات را آن طوری که هست بگوید، از انحرافات پرهیز کند از آن اشخاصی که توطئه بر ضد اسلام دارند، بر ضد کشور دارند، و با گفتارشان، اگر در رادیو واقع بشود، مردم را منحرف می‌کنند و کشور را به تباهی می‌کشند، اگر چنانچه از آن هم احتراز بکنند که هم در جانب برنامه‌هایی که می‌خواهند پخش بکنند دقت بکنند که چه جور برنامه‌هایی باشد، و هم در جانب احتراز از آن چیزهایی که مُضر به حال کشور است، مُضر به حال ملت است و موجب تباهی کشور می‌شود، اگر چنانچه از اینها احتراز بکنند، خدمت بزرگی است که به کشور خودشان و به ملت خودشان و به اسلام می‌توانند بکنند.