شرط اصلاح مملکت

سخنرانی در جمع شورای 5 نفره صدا و سیما (جایگاه صدا و سیما)
۱۸ آذر ۱۳۵۸/ ۱۹ محرّم ۱۴۰۰ «۱»
مطبوعات و رسانه‌ها,
شرط اصلاح مملکت

دستگاه رادیو تلویزیون چنانکه من کراراً گفته‌ام، دستگاهی است که حساسترین دستگاههای تبلیغاتی هر کشوری است که هم از طریق بصر و هم از طریق سمع از آن مردم استفاده می‌کنند. و آن طوری که به رادیو و تلویزیون توجه می‌کنند مردم، به هیچ دستگاهی آن طور توجه نمی‌کنند. از دستگاه کوچکی که برای بچه‌ها گذارده می‌شود با آن برنامه‌هایی که برای دیگران. اگر این دستگاه اصلاح بشود و برنامه‌های آن برنامه‌های اصلاحی باشد، امید است که یک مملکت اصلاح بشود.