اصلاح جامعه

سخنرانی در جمع کارکنان موسسه «اطلاعات»؛ (رسالت مطبوعات در نظام اسلامی)
بعد از ظهر ۵ شهریور ۱۳۵۹/ ۱۶ شوال ۱۴۰۰ «۱»
مطبوعات و رسانه‌ها,
اصلاح جامعه

خواهرها و برادرهای ما باید بدانند که عهده‌دار چه خدمتی هستند. چنانچه مطبوعات‌ اصلاح بشود، رسانه‌های گروهی اصلاح بشود، یک جامعه اصلاح می‌شود. اگر مطبوعات جوانها را نکشاند به طرف فحشا و ببرد طرف صراط مستقیم، مراکز فحشا هم برچیده می‌شود.