اهمیت انتشارات

سخنرانی در جمع مسئولان و نویسندگان انتشارات سپاه پاسداران (اهمیت انتشارات)
صبح ۸ اردیبهشت ۱۳۶۱/ ۴ رجب ۱۴۰۲
مطبوعات و رسانه‌ها,
اهمیت انتشارات

اهمیت انتشارات، مثل اهمیت خونهایی است که در جبهه‌ها ریخته می‌شود. و مِدادُ الْعُلَماءِ افْضَلُ مِنْ دِماءِ الشُّهَداء  برای اینکه، دماء شهدا گرچه بسیار ارزشمند است و سازنده، لکن قلمها بیشتر می‌تواند سازنده باشد. و شهدا را، قلمها می‌سازند و شهیدپرور هستند قلمها. لهذا این عمل [را] که شما دارید، باید ارزشش را توجه کنید و مسئولیتش را. و عمل هر چه ارزش بیشتر داشته باشد، مسئولیتش هم بزرگتر است.