تبلیغات فرهنگی

سخنرانی در جمع مسئولان بخشهای مختلف صدا و سیما (ضرورت توسعه تبلیغات)
صبح ۳ بهمن ۱۳۶۱/ ۸ ربیع الثانی ۱۴۰۳
مطبوعات و رسانه‌ها,
تبلیغات فرهنگی

تبلیغات مسئله‌ای است پر اهمیت و حساس، یعنی دنیا با تبلیغات حرکت می‌کند. آن قدری که دشمنان ما از حربه تبلیغات استفاده می‌کنند از طریق دیگری نمی‌کنند. و ما هم باید به مساله تبلیغات بسیار اهمیت دهیم و از همه چیزهایی که هست، بیشتر به آن توجه کنیم. باید تبلیغات فرهنگی ما خصوصاً در رادیو و تلویزیون بیشتر باشد؛ چرا که الآن وضع طوری شده است که آن روستایی که در صحرا مشغول امر کشاورزی می‌باشد هم، به رادیو گوش می‌دهد و در بعضی نقاط تلویزیون هم هست. آن قدری که رادیو و تلویزیون می‌تواند به مردم خدمت کند، روزنامه‌ها و دستگاههای دیگر نمی‌توانند خدمت کنند.