اثر شگرف رسانه های گروهی

سخنرانی در جمع اعضای ستاد انقلاب فرهنگی (تربیت طلاب برای قضاوت)
صبح ۱۵ شهریور ۱۳۶۲/ ۲۸ ذی القعده ۱۴۰۳
مطبوعات و رسانه‌ها,
اثر شگرف رسانه های گروهی

الآن دنیا یک تحولی پیدا کرده است که کانّه عائله واحده شده است. این صحبتی که من الآن برای شما می‌کنم ممکن است که بعد از دو ساعت دیگر در امریکا هم منعکس بشود و همین طور هر مطلبی که در ایران واقع می‌شود در همه دنیا پخش می‌شود. یعنی یک کسی اگر صدا بکند به صدای عادی، صدای او قبل از اینکه به آخر این مجلس برسد به امریکا رسیده است. وضع این طور شده، دنیا کانّه همه مجتمع شده است در یک محصوره کوچکی از حیث جهات.