نقش مهم صدا و سیما در اصلاح فساد مردم

سخنرانی در جمع مدیران و کارکنان صدا و سیما (رسالت و نقش صدا و سیما)
صبح ۹ اسفند ۱۳۶۲/ ۲۵ جمادی الاول ۱۴۰۴
مطبوعات و رسانه‌ها,
نقش مهم صدا و سیما در اصلاح فساد مردم

این دستگاه صدا و سیما امروز وضعی دارد که مسئولیت شما آقایان را خیلی زیاد می‌کند. سابق تبلیغات عبارت از این بود که اهل منبر یا علما در همان محل محدودی که داشتند، در مسجدی که داشتند می‌رفتند و برای یک چند نفری یا یک عده‌ای صحبت می‌کردند و ارشاد می‌کردند. امروز این دستگاه در همه کشور پهن شده است و از رادیو گمان ندارم که قشری باشند که محروم باشند. همه گوش می‌کنند، حتی آنهایی که در صحرا دارند زراعت می‌کنند، رادیو هم گوش می‌کنند و سیما راهم همان طوری که گفتید توسعه‌اش زیاد شده است و علاوه بر این، این دستگاه خصوصاً رادیو در خارج از کشور بسیار گسترده است. بناءً علیه می‌تواند این دستگاه با اندک انحرافی میلیونها مردم را منحرف کند و با اندک اشتباهی میلیونها مردم را به اشتباه بیندازد، و می‌تواند که چنانچه ان شاء الله صد در صد در راه ارشاد و در راه اسلام شد، میلیونها جمعیت را، صدها میلیون جمعیت را هدایت کند.
بنا بر این، یک دستگاهی است این که نباید ما این را کم بشمریم. دستگاهی است که با صحت او بسیاری از مردم در داخل و خارج صحیح می‌شوند و با فساد او فاسد می‌شوند.