شرکت بانوان در کارهای سازنده

سخنرانی در جمع مسئولان کشور و میهمانان خارجی دهه فجر (منشا پیدایش نهضت)
صبح ۲۲ بهمن ۱۳۶۴/ ۱ جمادی الثانی ۱۴۰۶ «۱»
زنان و انقلاب اسلامی,
شرکت بانوان در کارهای سازنده

آيا زنها در ايران ديگر كنار رفتند بكلى، يا همدوش مردها در كارهاى سازنده داخل‌اند؟ شما مى‌خواهيد كه زنهاى اين جا هم بى‌بند و بار باشند؟ هر جور مى‌خواهند باشند؟ اين بر خلاف آن تحولى است‌ كه در خود زنها پيدا شده، بر خلاف آن تحولى است كه در كشور ما بر ملت ما پيدا شده است. شما تماشاچى نباشيد كه بياييد ببينيد و برويد سراغ كارتان، ديگر كار نداريم تا سال ديگر دوباره دعوت كنند بياييد اينجا. صد سال هم اگر اين طور بشود يك پول سياه ارزش ندارد. اينجا كه مى‌آييد، برويد هم به مردمتان، هم به [ديگران، بگوييد مسائل را] خيال نكنيد نمى‌شود، ما ديديم شد.