عبرت گرفتن مردان از زنان در انقلاب

سخنرانی در جمع بانوان قم (نقش بانوان در انقلاب اسلامی)
۱۷ اسفند ۱۳۵۷/ ۹ ربیع الثانی ۱۳۹۹
زنان و انقلاب اسلامی,
عبرت گرفتن مردان از زنان در انقلاب

شما بانوان اثبات كرديد كه در صف جلو هستيد. شما اثبات كرديد كه مقدم بر مردها هستيد. مردها از شما الهام گرفتند. مردهاى ايران از مخدرات ايران، از بانوان ايران عبرت گرفتند و تعليم گرفتند. و مردان قم هم از شما بانوان عزيز عبرت گرفتند و تعليم گرفتند. شما در صف جلو نهضت هستيد. اسلام به شما آن قدر احترام قائل است كه براى مردها نيست. اسلام شما را مى‌خواهد نجات بدهد؛ اسلام شما را مى‌خواهد از اين مَلْعَبه‌اى كه اينها مى‌خواهند شما را ملعبه قرار بدهند نجات بدهد؛ اسلام مى‌خواهد شما را يك انسان كامل تربيت كند كه در دامن شما انسانهاى كامل تربيت بشود.
من از همه شما تشكر مى‌كنم كه در اين نهضت شركت كرديد؛ و از همه مادرهايى كه در اين نهضت شركت كردند و عزيزانشان را از دست دادند، براى آنها اظهار تأسف مى‌كنم و براى شهداى آنها رحمت از خداى تبارك و تعالى مى‌خواهم. و من رحمت خدا را براى همه شما طالبم. خداوند همه شما را به سعادت برساند. خداوند همه شما را به كمال مطلوب برساند.