سرودهای جایز

سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی صدای جمهوری اسلامی (نظارت بر برنامه‌ها)
قبل از ظهر ۲۵ خرداد ۱۳۵۹/ ۲ شعبان ۱۴۰۰
هنر اسلامی,
سرودهای جایز

[امام خمینی درباره سرودهایی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شود، فرمود:].
این جور سرودهایی که مهیج است و سرودهایی که مفید است، اشکال ندارد؛ سرود آقای مطهری  اشکالی ندارد.