جواز بیع آلات مشترکه به قصد منافع حلال

پاسخ استفتاء درباره بازی شطرنج و خرید و فروش آلات موسیقی‌
۱۹ شهریور ۱۳۶۷/ ۲۸ محرّم ۱۴۰۹
هنر اسلامی,
جواز بیع آلات مشترکه به قصد منافع حلال

از آنجا که آلات لهو و لعب استفاده‌های مشروع از قبیل نواختن سرودها را دارد آیا خرید و فروش آن بی‌اشکال است؟].
بسمه تعالی‌
خرید و فروش آلات مشترکه به قصد منافع محلّله آن اشکال ندارد.