ارزش فیلم های ایرانی در برابر فیلم های خارجی

سخنرانی در حضور مدیر عامل صدا و سیما (اهمیت رادیو- تلویزیون و وظایف آن)
۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۹/ ۲۷ جمادی الثانی ۱۴۰۰
هنر اسلامی,
ارزش فیلم های ایرانی در برابر فیلم های خارجی

ما بحمد الله گویندگان و نویسندگان خوب داریم. ما همه چیز داریم. من غالباً فیلمهایی که‌ خود ایرانیها درست می‌کنند به نظرم بهتر از دیگران است. مثلًا فیلم «گاو»  آموزنده بود. اما حالا این فیلمها باید حتماً از امریکا و یا از اروپا بیاید با یک بی‌بند و باری، تا روشنفکران غربزده شاد شوند. فیلمهایی که از خارج به ایران می‌آید اکثراً استعماری است. لذا فیلمهای خارجی استعماری را حذف کنید مگر صد در صد صحیح باشد.