پیشقدمی بانوان در نهضت، مایۀ افزایش قوت مردم

سخنرانی در جمع دانشجویان اصفهان (توجه به مسائل فعلی جامعه)
۲۲ شهریور ۱۳۵۸/ ۲۱ شوال ۱۳۹۹
زنان و انقلاب اسلامی,
پیشقدمی بانوان در نهضت، مایۀ افزایش قوت مردم

من اميدوارم كه شما بانوان كه هميشه در اين نهضت پيشقدم بوديد و هدايت كرديد تقريباً شما بانوان ديگران را و ديگران نظر به اينكه شماها پيشقدم شديد، بيشتر قوّت پيدا كردند، ان شاء اللَّه موفق باشيد؛ سلامت باشيد؛ سعادتمند باشيد و همين طور كه تا حالا با وحدت كلمه و قدرت و قوه ايمان تا اينجا رسيديد، از اينجا به بعد هم قدم به قدم، كه احتياج دارد اسلام به وجود همه، همه ملت قدم به قدم پيش برويم، تا ان شاء اللَّه تمام مطالب موافق اسلام عمل بشود. سلام بر همه‌تان.