همراهی خانمها، کمک بزرگ به ملت

سخنرانی در جمع بانوان مکتب توحید (اهمیت نقش زنان- اخلاص در عمل)
۱۷ مهر ۱۳۵۸/ ۱۷ ذی القعده ۱۳۹۹ «۱»
زنان و انقلاب اسلامی,
همراهی خانمها، کمک بزرگ به ملت

الآن اين نهضتى كه شما در پيش داريد، و بايد تشكر كنيم از خانمها كه در اين نهضت يك قدم راسخى داشتند، و يك كمك بزرگى به ملت كردند. اين خانمها بودند كه وقتى كه به خيابانها و كوچه‌ها ريختند و فرياد زدند، تشييع كردند، تشجيع «1» كردند مردها را و قدرتهاى آنها را چند مقابل كردند. و لهذا شما علاوه بر اينكه خودتان را قدرتمند كرديد، ديگران را هم قدرتمند كرديد. چنانچه در اين جهاد سازندگى كه گاهى وقتها مى‌بينيم خانمها هم رفتند و مشغول شدند، خوب، البته از خانمها ساخته نيست كه مثل يك رعيتى، مثل يك اشخاصى كه ورزيده‌اند در آن امور كار كنند، لكن همان رفتنشان در بين اين رعايا و بين اين كشاورزان، همان رفتن و اشتغال پيدا كردن به همان مقدارى كه‌ مى‌توانند، اين باعث اين مى‌شود كه قدرت آنها چند مقابل مى‌شود.وقتى آنها ببينند كه از شهرها خانمهاى محصل، خانمهاى محترم، آمدند و در دهات مشغول كمك هستند به برادرهاى خودشان، قدرت آنها چند مقابل مى‌شود. و اين يك عمل بسيار ارزنده‌اى است. و لو عملْ خودش به حسب حجمش كوچك باشد، لكن حجم معنويش خيلى زياد است.