حرکت بانوان، موجب حرکت مردان

سخنرانی در جمع بانوان جامعه الزهراء (حضرت زهرا (س)، الگوی تمامی زنان)
۱۱ اسفند ۱۳۶۴/ ۲۰ جمادی الثانی ۱۴۰۶
زنان و انقلاب اسلامی,
حرکت بانوان، موجب حرکت مردان

چنانچه يك عده از زن وارد بشوند در- فرض كنيد- يك محلى كه محل جنگ است، علاوه بر اينكه خودشان جنگ مى‌كنند، مردها را كه يك احساسى دارند نسبت به زنها، حساسيت دارند نسبت به زنها، مردها را قوه‌شان را دو چندان مى‌كنند. اين طور نيست كه اينها اگر- فرض كنيد- بروند دفاع كنند، فقط خودشان‌ دفاع كرده‌اند؛ خير، دفاع كرده‌اند، خودشان دفاع كرده‌اند و ديگران هم به دفاع وارد كرده‌اند. مرد حساس است نسبت به زن، مرد اگر صد نفر مرد را ببيند كه مى‌كشند، ممكن است خيلى [ناراحت‌] نشود، اما اگر يك زن را ببيند كه بى‌احترامى مى‌كنند حساسيت دارد و لو اجنبى باشند آن زن، هيچ كار هم به او نداشته باشد، اين يك حساسيتى است كه مردها دارند. بنا بر اين، پيشقدم شدن شما در همه مسائل من جمله مسائل دفاع، مسائل جهاد، مسائل كمك كردن به جبهه‌ها، مسائل وارد شدن در هر طريقه‌اى، اسباب اين مى‌شود كه مردها هم بيشتر وارد بشوند، مردها هم قويتر بشوند.