نهراسید از دشمن، نتیجۀ ایمان

سخنرانی در جمع بانوان جنوب تهران (جلوه‌های ایمان در قلوب ملت)
۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۸/ ۹ جمادی الثانی ۱۳۹۹
زنان و انقلاب اسلامی,
نهراسید از دشمن، نتیجۀ ایمان

اين يك معجزه است، يك معجزه بزرگ است كه شما خواهران و برادران با هم هم صدا و با مشتهاى گره كرده در مقابل قدرتهاى شيطانى ايستاده‌ايد. معجزه اسلام است، اين قدرت اسلام است كه در شما تجلى كرده است. اين قوّت ايمان است كه شما را بر اين مبارزه پيروز كرد. اين معجزه است كه با شهيد شدن يك عزيز، موج در تمام دنيا بلند مى‌شود. اين معجزه است كه خانمها را در مقابل تانك و توپ، در مقابل مسلسلها، در مقابل توپها و تانكها برقرار كرد و از هيچ چيز نهراسيديد. اين نور قرآن و اسلام است كه در دلهاى شما و در قلوب همه ملت ايران جلوه كرده است. اين نور ايمان است كه شما خانمها هم از شهادت نمى‌هراسيد.