شخصیت را از ما گرفتند

سخنرانی در جمع مهندسان وزارت کشاورزی (تبیین عوامل پیروزی انقلاب)
۸ تیر ۱۳۵۸/ ۴ شعبان ۱۳۹۹
خودباختگی,
شخصیت را از ما گرفتند

اين قدر تبليغات بر ضد خود شماها شده است كه ماها را، باطنمان را متحول كردند به يك چيز ديگر، از آن شخصيتى كه انسان بايد داشته باشد. اين قدر اينها تبليغات كردند كه شخصيت را از ما گرفتند كه ما الآن هم تا صحبت مى‌شود، انگلستان، امريكا [هنوز هم احساس ضعف مى‌كنيم‌]! همه اين خيابانهاى ما را به اسم اينها گذاشته بودند. ميدانها را به اسم اينها گذاشته بودند و هكذا.