پیامبر اسلام، متجلی به تمام اسماء و صفات

سخنرانی در جمع مدیران صندوقهای قرض الحسنه (مبعث- اهمیت قرض الحسنه)
صبح ۲۱ خرداد ۱۳۵۹/ ۲۷ رجب ۱۴۰۰ «۱»
انسان کامل,
پیامبر اسلام، متجلی به تمام اسماء و صفات

رسول خدا- صلّی الله علیه و آله و سلم- انسان کاملی است که در راس مخروطه این عالَم واقع است. ذات مقدس حق تعالی که غیب است و در عین حال ظاهر است، مستجمع همه کمال به طور غیر متناهی است، در رسول اکرم متجلی است به تمام اسما و صفات و در قرآن متجلی است به تمام اسما و صفات.و روز بعثت روزی است که خدای تبارک و تعالی، موجود کاملی که از او کاملتر نیست و نمی‌شود باشد مامور کرد که تکمیل کند موجودات را.